Thứ Sáu, Tháng Mười 22
Shadow

Phân tích báo cáo tài chính

Hướng Dẫn Phân Tích Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Hướng Dẫn Phân Tích Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Phân tích báo cáo tài chính
  Báo cáo kết quả kinh doanh được lập ra khi doanh nghiệp tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty mình. Các con số trên báo cáo thể hiện trong kỳ vừa qua doanh nghiệp doanh có hiệu quả không, lãi hay lỗ. Bài viết sau Phân tích báo cáo tài chính hướng dẫn phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh. 1.Kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác. - Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng. - Hoạt động tài chính thể hiện qua 2 chỉ tiêu: Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính. Doanh thu tài chính có từ ...
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính – Khái niệm, mục đích, ý nghĩa

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính – Khái niệm, mục đích, ý nghĩa

Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính cung cấp thông tin giúp cho những người sử dụng đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi và triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp. Cùng theo dõi khái niệm, mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây Khái niệm phân tích báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm. Thông qua báo cáo tài chính, những người sử dụng thông tin có thể đánh giá, phân tích và chẩn đoán được thực trạng và an ninh tài chính, nắm bắt được kế...
10 chỉ số tài chính được sử dụng phổ biến nhất

10 chỉ số tài chính được sử dụng phổ biến nhất

Phân tích báo cáo tài chính
Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây Phân tích báo cáo tài chính chia sẻ 10 chỉ số tài chính quan trọng được sử dụng phổ biến nhất. 10 chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 1. Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) a. Công thức Chỉ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn b. Ý nghĩa Chỉ số này cho biết khả năng của một công ty trong việc dùng các tài sản lưu động như tiền mặt, hàng tồn kho hay các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình. Chỉ số này càng cao chứng tỏ công ty càng có nhiều khả năn...
Doanh thu thuần là gì? Sự khác nhau giữa doanh thu thuần và doanh thu

Doanh thu thuần là gì? Sự khác nhau giữa doanh thu thuần và doanh thu

Phân tích báo cáo tài chính
Doanh thu thuần là gì? Sự khác nhau giữa doanh thu thuần và doanh thu như thế nào? Đối với những người mới làm kinh doanh hoặc bước đầu tìm hiểu về tài chính doanh nghiệp nên tìm hiểu chi tiết về doanh thu. Bài viết sau Phân tích báo cáo tài chính sẽ chia sẻ đến bạn. 1. Doanh thu thuần là gì? Doanh thu thuần (doanh thu thực) là khoản thu được sau khi đã khấu trừ tất cả các khoản giảm trừ như: thuế xuất nhập khẩu, giảm giá bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán hàng bị trả lại, các khoản chiết khấu thương mại và đây còn là khoản doanh thu của doanh nghiệp thu trước thuế thu nhập. Rất nhiều người thường nhầm lẫn doanh thu thuần với doanh thu. Tuy chúng khá giống nhau về mặt khái niệm nhưng về bản chất vẫn rất khác nhau. Trong đó, doanh thu thuần lợi nhuận trước thuế sẽ trừ...
Kiểm soát tài chính là gì?

Kiểm soát tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính
Kiểm soát tài chính là gì? Kiểm soát tài chính giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí. Bài viết sau của Phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kiểm soát tài chính và mục tiêu của kiểm soát tài chính. 1. Kiểm soát tài chính (Financial Control) là gì? Kiểm soát tài chính là kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp để đảm bảo rằng doanh nghiệp làm chủ nguồn tiền trang trải cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh trước mắt là lâu dài của mình. Kiểm soát tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm soát hình thành và sử dụng các nguồn lực tài chính với đối tượng kiểm soát là các hoạt động có liên quan trực tiếp đến quá trình này. Kiểm soát tài chính là một bộ phận không thể thiếu trong quản trị tài chính cho phép nhanh chóng xác định và loại bỏ các điều kiện v...
Vốn lưu động là gì? Vai trò của vốn lưu động

Vốn lưu động là gì? Vai trò của vốn lưu động

Phân tích báo cáo tài chính
Vốn lưu động là một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng. Vốn lưu động cho biết nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, để đảm bảo cho các hoạt động cơ bản được diễn ra một cách bình thường. Bài viết sau Phân tích báo cáo tài chính sẽ giới thiệu về Vốn lưu động là gì? Vai trò của vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh. Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động 1. Vốn lưu động là gì? Vốn lưu động hay còn gọi là vốn luân chuyển là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng tạo ra tài sản lưu động để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Hai loại tài sản lưu động là tài sản lưu động lưu thông và tài sản lưu động sản xuất. Vốn lưu động được tính theo công thức là tài sản hiện tại trừ đi nợ ngắn hạn Nếu tài sản hiện tại ít hơn nợ ngắn hạn, nghĩa là doanh nghiệp đang thâm hụt vốn lưu động. 2. Phân loại v...
Khái niệm và Kết cấu Bảng cân đối kế toán

Khái niệm và Kết cấu Bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo tài chính
Bảng cân đối kế toán rất quan trọng trong việc quản lý tài chính kế toán. Dựa vào số liệu đó, nhà quản lý sẽ dễ dàng biết được toàn bộ tài sản và nguồn vốn hiện có. Từ đó mà có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp và các vấn đề khác. Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau của Phân tích báo cáo tài chính. 1. Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán chính là một báo cáo tài chính tổng hợp dùng để phản ánh một cách tổng quát về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. BCĐKT phản ánh số liệu về giá trị toàn bộ các tài sản và nguồn vốn hiện có của DN tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Do đó có thể nói BCĐKT như một bức tranh tổng thể cho thấy nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. 2. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối...
Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

Phân tích báo cáo tài chính
Dựa vào các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh đối tượng quan tâm có thể đánh giá về kết quả và hiệu quả hoạt động sau mỗi thời kì, trên cơ sở đó dự báo về tương lai của Doanh nghiệp. Cùng Phân tích báo cáo tài chính tìm hiểu các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ở bài viết sau: Kết cấu và các chỉ tiêu trên Báo cáo KQKD Kết cấu Báo cáo KQKD chia hoạt động của doanh nghiệp thành 3 mảng: Hoạt động kinh doanh chính (hoạt động cốt lõi), Hoạt động tài chính và Hoạt động khác. Công thức chung ở phần này là: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí 1. Hoạt động kinh doanh chính Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đây là doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Sau khi trừ...
Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả kinh doanh là một phần không thể thiếu của bộ báo cáo tài chính, có chức năng nhận định tình hình tài chính của doanh nghiệp, đánh giá sự hiệu quả, tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ giới thiệu tới bạn đọc Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh...
Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của Doanh nghiệp

Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của Doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của doanh nghiệp là một nội dung quan trọng cần được phân tích khi thực hiện phân tích báo cáo tài chính. Bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của doanh nghiệp. 1. Phân tích khả năng tạo tiền * Mục đích phân tích: Nhằm đánh giá khả năng tạo tiền và mức độ đóng góp của từng hoạt động trong việc tạo tiền trong kỳ giúp các chủ thể quản lý đánh giá được quy mô, cơ cấu dòng tiền và trình độ tạo ra tiền của DN. * Chỉ tiêu phân tích: Gồm 3 nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu, trình độ tạo tiền của DN: + Phân tích quy mô tạo ra tiền của từng hoạt động và của cả DN trong từng kỳ thông qua các chỉ tiêu dòng tiền thu vào trong kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. + Xác định cơ cấu dòn...
Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích tình hình tài trợ của DN là 1 nội dung quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách phân tích tình hình tài trợ của DN. Bài viết xem thêm: Các nội dung của báo cáo tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp Tình hình tài trợ của DN phản ánh mối quan hệ giữa việc sử dụng nguồn lực tài chính của DN vào đầu tư, khai thác để tạo ra lợi ích với nguồn gốc tài trợ bỏ ra.  Kết hợp với việc xem xét khả năng tự tài trợ của DN, khả năng tài trợ cho tài sản của DN bằng vốn tự có, sẽ đánh giá rõ hơn về tình hình tài trợ. Các chỉ tiêu thường được sử dụng trong quá trình phân tích gồm: mức độ tài trợ tài sản bằng VCSH, mức độ tự tài trợ tài sản bằng VCSH, hệ số nợ so với tài sản, hệ ...
Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Bạn đọc cần làm chủ được nội dung báo cáo tài chính thì mới có thể thực hiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này, trang tin phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn các nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết xem thêm: Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm bốn báo cáo: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp.  Nội dung các báo cáo tài chính này như sau: 1. Bảng cân đối kế toán Nội dung Bảng cân đối kế toán khái quát tình trạng tài chính của một DN tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. Cơ cấu gồm...
Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính
Khi phân tích báo cáo tài chính, người phân tích cần hiểu được nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. Bài viết này, trang tin Phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc đã được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính gồm: 1. Nguyên tắc hoạt động liên tục Báo cáo tài chính thường được lập trên giả thiết rằng DN đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động trong một tương lai có thể thấy được. Nói cách khác DN không có dự định hoặc không cần phải giải thể, hay thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiệ...
ROE là gì?

ROE là gì?

Phân tích báo cáo tài chính
ROE là chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu. Bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp bạn đọc làm chủ chỉ tiêu ROE là gì, cũng như vận dụng để phân tích báo cáo tài chính DN. 1. ROE là gì? ROE là chỉ số tài chính đo khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu của DN.   ROE = Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu bình quân Trong đó, Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế TNDN và lãi vay Chúng ta lấy chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên báo cáo kết quả kinh doanh của DN. Vốn chủ sở hữu bình quân = (Vốn chủ sở hữu đầu kỳ + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ)/2 Số liệu để tính chỉ tiêu này, lấy trên bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính của DN) 2. Cách đọc chỉ tiêu ROE ROE cho biết một đồng vốn chủ sở hữu của DN tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá ...
ROA là gì?

ROA là gì?

Phân tích báo cáo tài chính
ROA là chỉ tiêu phân tích tài chính quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm chủ chỉ tiêu ROA và vận dụng phân tích khả năng sinh lời. 1. ROA là gì? ROA là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. ROA là chỉ số đo lường mức sinh lợi của một DN so với chính tài sản của nó. Vì vậy, chỉ số này sẽ cho biết một DN sử dụng tài sản để kiếm lợi hiệu quả như thế nào.    ROA = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản bình quân   Tài sản của một DN được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Mọi hoạt động của DN đều được lấy từ hai nguồn vốn này.  ROA chính là thước đo hiệu quả của việc chuyển hóa số vốn đầu tư thành lợi nhuận. Chỉ số ROA cung cấp thông tin những khoản lãi được tạo sinh ra từ số vốn đầu tư (hoặc số tà...