Chủ Nhật, Tháng Tư 21
Shadow

Cơ Cấu Vốn Là Gì? Trình Bày Cơ Cấu Nguồn Vốn Của Doanh Nghiệp

 

Cơ cấu vốn là gì? Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của phantichbaocaotaichinh để rõ hơn về cơ cấu vốn

Tham khảo ngay: Review Top 3 địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội TPHCM

1.Cơ cấu vốn là gì

Cơ cấu vốn là tỷ trọng các loại vốn hay nguồn vốn của 1 công ty. Công ty cổ phần sẽ có vốn cổ phần thông thường, vốn cổ phần ưu đãi, vốn trái khoán hay vốn dài hạn

Cơ cấu vốn cho chúng ta biết tỷ trọng của các loại vốn khác nhau trong tổng số vốn sử dụng. Các công ty cần hiểu rõ cơ cấu vốn để quyết định tỷ lệ vốn vay và vốn sở hữu.

Cơ cấu vốn không xem xét đến nợ ngắn hạn vì đặc điểm của nguồn vốn này mang tính ngắn hạn, tạm thời, hầu như chỉ bổ sung cho nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. 

2.Đặc điểm cơ cấu vốn

-Được cấu thành bởi vốn dài hạn, ổn định của doanh nghiệp.  

-Có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

-Không có cơ cấu vốn tối ưu chung cho tất cả các doanh nghiệp.

3.Ý nghĩa của cơ cấu vốn

cơ cấu vốn là gì

Quyết định về cơ cấu nguồn vốn là vấn đề tài chính hết sức quan trọng của doanh nghiệp bởi 

– Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là một trong các yếu tố quyết định đến chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) của doanh nghiệp.

– Cơ cấu nguồn vốn ảnh hưởng đến tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hay thu nhập trên một cổ phần (EPS) và rủi ro tài chính của một doanh nghiệp hay công ty cổ phần.

4.Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn

-Rủi ro kinh doanh. 

-Chính sách thuế TNDN

– Khả năng tài chính (huy động vốn).

– Quan điểm của nhà quản trị tài chính

5.Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

cơ cấu vốn

Cơ cấu vốn tối ưu 

Cơ cấu vốn tối ưu là cơ cấu vốn cân đối được giữa rủi ro và lợi nhuận và do đó, tối đa hóa được giá cả cổ phiếu của công ty.

Thiết lập cơ cấu vốn tối ưu liên quan đến việc đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Sử dụng nhiều nợ vay sẽ tăng rủi ro cho cổ đông. Tuy nhiên việc sử dụng nhiều nợ vay sẽ gia tăng tỷ lệ sinh lời dự tính của vốn chủ sở hữu. 

Cơ cấu vốn mục tiêu

Cơ cấu vốn mục tiêu là cơ cấu vốn cụ thể được công ty hoạch định để huy động thêm vốn. Cơ cấu vốn mục tiêu có thể thay đổi khi các điều kiện thay đổi.

Giả định của mô hình  

>Thị trường hoàn hảo 

+Thông tin cân xứng.  

+Không có chi phí giao dịch.  

+Lãi suất vay và cho vay như nhau, cơ hội tiếp cận nguồn vốn như nhau (đối với cá nhân hay doanh nghiệp). 

+Không có thuế thu nhập doanh nghiệp và không có thuế thu nhập cá nhân. 

>Không có chi phí giao dịch, chi phí kiệt quệ tài chính và chi phí phá sản.  

>Toàn bộ lợi nhuận được chia cho chủ sở hữu:  

+Không có tái đầu tư.  

+Không có tăng trưởng.

6.Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Thứ nhất là hệ số nợ

 Hệ số nợ = Tổng nợ / Tổng nguồn vốn (hoặc Tổng tài sản)

Hệ số nợ phản ánh nợ phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp hay trong tài sản của doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm được hình thành bằng nguồn nợ phải trả.

Thứ hai là hệ số vốn chủ sở hữu

Hệ số vốn chủ sở hữu = Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (hoặc Tổng tài sản)

Hệ số này phản ánh vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Nhìn trên tổng thể, nguồn vốn của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn: vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. 

Do vậy có thể xác định

Hệ số nợ = 1 – Hệ số vốn chủ sở hữu

hay

Hệ số vốn chủ sở hữu = 1 – Hệ số nợ

Cơ cấu nguồn vốn còn được phản ánh qua hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (kí hiệu D/E)

Thứ ba là hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ / Nguồn vốn chủ sở hữu

Qua bài viết trên bạn đọc đã hiểu được cơ cấu vốn là gì và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp như thế nào. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc

>>Xem thêm: 

Chi Phí Sử Dụng Vốn Là Gì? Cách Tính Và Ý Nghĩa

Phân tích khả năng thanh toán của Doanh nghiệp

Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì? Ý Nghĩa Của Hệ Số Đòn Bẩy Tài Chính

Rủi Ro Tài Chính Là Gì? Phân Tích Rủi Ro Tài Chính

Cách Xử Lý Tiền Mặt Tồn Quỹ Trong Doanh Nghiệp Hiệu Quả

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *