Chủ Nhật, Tháng Tư 21
Shadow

Quy Định Về Gộp Báo Cáo Tài Chính Mới Nhất

Doanh nghiệp có được gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp không? Nếu có thì điều kiện nộp cơ quan thuế đối với báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Thủ tục như thế nào? Phân Tích Báo Cáo Tài Chính sẽ giải đáp những thắc mắc này trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Báo cáo tài chính

1. Điều kiện gộp báo cáo tài chính

Điều kiện gộp báo cáo tài chính

Để được đưa vào báo cáo tài chính, kỳ kế toán đầu tiên hoặc kỳ cuối cùng phải dưới 15 tháng. Cơ sở pháp lý cho điều kiện này là Điều 12 Khoản 4 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định như sau:

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm trước liền kề ngắn hơn 90 ngày thì được cộng kỳ kế toán năm sau hoặc năm trước để tính kỳ kế toán của năm; kỳ kế toán năm đầu hoặc năm trước liền kề dưới 90 ngày hay năm trước phải ngắn hơn 15 tháng.

Ngoài ra, Điều 3 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định:

Kỳ kế toán tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Nếu doanh nghiệp áp dụng kỳ kế toán khác với năm dương lịch thì kỳ kế toán được xác định theo năm kế toán áp dụng. Kỳ nộp thuế đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập và kỳ nộp thuế cuối cùng của doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, sáp nhập, phá sản được xác định theo kỳ kế toán.

Kỳ nộp thuế đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ nộp thuế cuối cùng của năm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập và phá sản là dưới 3 tháng thì năm sau Kỳ tính thuế (trong trường hợp doanh nghiệp thành lập mới) hoặc kỳ tính thuế năm trước (trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, phá sản) làm kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không quá 15 tháng.

Tham khảo: Review Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tốt Nhất

2. Thủ tục xin gộp báo cáo tài chính

Để hợp nhất báo cáo tài chính và quyết toán thuế sang năm sau, doanh nghiệp cần nhanh chóng làm đơn gửi cơ quan thuế để được gộp báo cáo tài chính.

Thủ tục xin gộp báo cáo tài chính

Khi nộp công văn gộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, kế toán cần hỏi rõ cán bộ tiếp nhận của bộ phận một cửa xem có cần đợi công văn chấp thuận của cơ quan thuế hay không. Văn bản này phải được nộp cho từng cơ quan thuế và mỗi trường hợp có quy định khác nhau.

Đồng thời nhớ in 03 bản báo cáo tài chính hợp nhất công văn, lưu tại công ty cùng với “công văn” từ cơ quan thuế.

3. Thời hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính

Thời hạn gộp công văn gộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất và công văn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là trước thời hạn nộp báo cáo tài chính năm.

Ví dụ: Đối với doanh nghiệp thành lập ngày 20/11/2020 muốn hợp nhất báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 thì phải nộp hồ sơ hợp nhất báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước tháng 31/03/2021.

Tham khảo: Review Khóa Học Kế Toán Ngắn Hạn Tốt Nhất

4. Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

Để được pháp luật công nhận việc gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính tới cục thuế địa phương theo mẫu dưới đây:

CÔNG TY ….

Số: 01/BCTC2021

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

V/v Gộp báo cáo tài chính năm 2021 vào năm 2022

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …….

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế:

Giám Đốc:

Ngành nghề kinh doanh:

– Dịch vụ vui chơi khác

– Cung cấp dịch vụ vui chơi theo hợp đồng tạm thời với khách hàng

– Dịch vụ phục vụ đồ ăn

– Nhà hàng và các dịch vụ vui chơi phục vụ lưu động

Công ty thành lập tính từ ngày 30 tháng 11 năm 2021, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 là dưới 90 ngày.

Theo Điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định: Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm trước liền kề ngắn hơn 90 ngày thì được ghi thêm dấu (+) vào trước kỳ kế toán năm sau hoặc ghi dấu (+) vào trước kỳ kế toán năm trước để gộp năm trước vào kỳ kế toán năm sau. Kỳ kế toán đầu tiên hoặc kỳ cuối cùng phải dưới 15 tháng.

Theo Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: Kỳ nộp thuế đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ nộp thuế cuối cùng của năm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập và phá sản là dưới 3 tháng thì năm sau Kỳ tính thuế (trong trường hợp doanh nghiệp thành lập mới) hoặc kỳ tính thuế năm trước (trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, phá sản) làm kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên hoặc cuối cùng dưới 15 tháng.

Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này xin Cục Thuế … cho Công ty gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2 tháng cuối năm 2021 vào Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Công ty chúng tôi xin hứa trong năm 2022 công ty sẽ thực hiện báo cáo tổng thể theo thông báo trên.

Trân trọng kính báo!

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

5. Không nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính có bị phạt không?

Theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật kế toán, đơn vị đáp ứng đủ điều kiện hợp nhất báo cáo tài chính khi có nhu cầu hợp nhất báo cáo tài chính năm sau phải có văn bản đề nghị hợp nhất báo cáo tài chính nếu không sẽ bị xử phạt hành chính vì hành vi không nộp công văn.

Doanh nghiệp khi quyết định gộp báo cáo tài chính lần đầu có thể mắc nhiều sai sót và xảy ra tình huống phát sinh vi phạm pháp luật. Vì thế các doanh nghiệp nói chung và kế toán nói riêng cần đặc biệt lưu ý nắm rõ quy định để đảm bảo hoạt động gộp báo cáo tài chính diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Tham khảo: 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *