Thứ Ba, Tháng Sáu 25
Shadow

Huy Động Vốn Là Gì? Các Hình Thức Huy Động Vốn Của Doanh Nghiệp

Huy động vốn là gì và các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp như thế nào? Nếu chưa rõ về vấn đề này, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của phân tích báo cáo tài chính nhé

>>>Tham khảo ngay: Review khóa học tài chính cho người không chuyên tốt nhất

Huy động vốn là gì

Huy động vốn là hoạt động tạo vốn cho doanh nghiệp hoạt động dưới các hình thức khác khau.

Vốn huy động là giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được từ các doanh nghiệp, cá nhân thông qua các nghiệp vụ thanh toán, tín dụng hay các nghiệp vụ kinh doanh khác. Vốn huy động đóng vai trò lớn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng.

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp

huy động vốn là gì

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần huy động các nguồn vốn khác nhau để cung cấp cho các hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, thì doanh nghiệp cần huy động nguồn vốn từ các bên khác như ngân hàng thương mại, phát hành trái phiếu hay tín dụng thương mại. Việc huy động như vậy tạo thành nghĩa vụ phải trả lại nguồn vốn đã huy động. 

Các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp như sau

 1. Vốn góp ban đầu

Khi thành lập doanh nghiệp các chủ sở hữu sẽ đóng góp vốn và đó gọi là vốn góp ban đầu. Tùy vào mỗi doanh nghiệp mà hình thức tạo vốn sẽ khác nhau.

Với doanh nghiệp Nhà nước thì vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của Nhà nước.

Với doanh nghiệp tư nhân thì vốn góp ban đầu là vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.

Với công ty cổ phần thì vốn góp ban đầu là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Với công ty TNHH và công ty hợp danh thì phần vốn góp ban đầu là tổng giá trị phần vốn góp do các thành viên cam kết góp vào công ty.

 1. Huy động vốn từ lợi nhuận không chia

Nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận không chia là một phần lợi nhuận dùng để tái đầu tư.

Với doanh nghiệp Nhà nước thì tái đầu tư phụ thuộc vào 2 yếu tố là khả năng sinh lời của doanh nghiệp và các chính sách tái đầu tư của Nhà nước

Với công ty cổ phần thì công ty sẽ để lại một phần lợi nhuận vào tái đầu tư, lợi nhuận này giúp các cổ đông sở hữu số vốn cổ phần tăng lên của doanh nghiệp nhưng không được nhận tiền lãi

 1. Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu

 Điều kiện chào bán cổ phiếu bao gồm:

 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 • Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 1. Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là giao dịch tài sản giữa Ngân hàng với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong đó Ngân hàng chuyển giao tài sản cho doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận và khi đến hạn thanh toán thì cá nhân hay doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả vốn gốc và lãi cho Ngân hàng

 1. Huy động vốn bằng tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh với nhau dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa.Có ba loại tín dụng thương mại:

 • Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khẩu là loại tín dụng do người xuất khẩu cấp cho người nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.
 • Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khẩu là loại tín dụng do người nhập khẩu cấp cho người xuất khẩu để nhập hàng thuận lợi.
 • Tín dụng nhà môi giới cấp cho người xuất khẩu và nhập khẩu. Các ngân hàng thương nghiệp lớn thường không cấp tín dụng trực tiếp cho các nhà xuất nhập khẩu mà thông qua nhà môi giới. 
 1. Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Đối tượng được phát hành trái phiếu doanh nghiệp gồm công ty cổ phần và công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; tổ chức, cá nhân liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Vậy bạn đọc đã hiểu huy động vốn là gì và các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp rồi đúng không nào. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc.

>>Xem thêm: 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *