Thứ Ba, Tháng Năm 28
Shadow

Lợi Nhuận Chưa Phân Phối Là Gì? Cách Tính Lợi Nhuận Chưa Phân Phối

Lợi nhuận chưa phân phối là gì? Cách tính lợi nhuận chưa phân phối như thế nào? Bạn đọc theo dõi ngay bài viết của phân tích báo cáo tài chính dưới đây

>>Tham khảo ngay: Review khóa học tài chính cho người không chuyên tốt nhất

1. Lợi nhuận chưa phân phối là gì

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh của công ty, doanh nghiệp về việc lãi hay lỗ sau khi đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận của công ty hoặc tình trạng thực tế việc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Việc phân chia lợi nhuận của công ty phải dựa trên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và việc phân chia này phải đảm bảo sự công khai, rõ ràng, rành mạch và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Lợi nhuận chưa phân phối được thực hiện theo nguyên tắc tài khoản 421.

2. Kết cấu tài khoản 421- Lợi nhuận chưa phân phối

Bên Nợ:

– Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;

– Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh;

– Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;

– Nộp lợi nhuận lên cấp trên.

Bên Có:

– Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;

– Số lợi nhuận cấp dưới nộp lên, số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;

– Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.

Tài khoản 421 có thể có số dư Nợ hoặc số dư Có.

Số dư bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

Số dư bên Có: Số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện. Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.

– Tài khoản 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ năm nay

=>>Tìm hiểu thêm: Khoá học phân tích tài chính doanh nghiệp

3. Cách tính lợi nhuận chưa phân phối

lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối được chia dựa trên kết cấu ᴠà nội dung phản ánh dưới đây:

– Bên Nợ: thể hiện thông tin ᴠề ѕố lỗ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trích lập quỹ của doanh nghiệp, chia lợi nhuận cho chủ ѕở hữu doanh nghiệp, bổ ѕung ᴠốn đầu tư.

– Bên Có: thể hiện thông tin về ѕố lợi nhuận mà hoạt động sản xuất, kinh doanh có được thực tế, thông tin ѕố lỗ được bù, ᴠiệc хử lý lỗ trong quá trình hoạt động, kinh doanh.

Tài khoản 421 thể hiện theo có ѕố dư Nợ hoặc theo ѕố dư Có.

Trong đó, số dư bên Nợ được hiểu là số lỗ hoạt động kinh doanh chưa được xử lý. Số dư bên Có được hiểu là số lợi nhuận ѕau thuế chưa được phân phối hoặc chưa được doanh nghiệp ѕử dụng.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển lợi nhuận:

Nếu lãi:

Nợ TK 911: bên Có TK 911 > bên Nợ TK 911

Có TK 4212: lợi nhuận năm nay (lãi)

Nếu lỗ:

Nợ TK 4212: lợi nhuận năm nay (lỗ)

Có TK 911: bên Có TK 911 < bên Nợ TK 911

Trong năm tài chính, khi tạm phân phối lợi nhuận:

Nợ TK 4212

Có TK 111, 112, 3388: chia hoặc thông báo chia cổ tức, lãi cho các bên góp vốn

Có TK 414, 415, 353…: phân phối lợi nhuận vào các quỹ và các nguồn vốn

Cuối năm tài chính, số lợi nhuận còn chưa phân phối, kết chuyển:

Nợ TK 4212

Có TK 4211

Sang đầu năm tài chính sau, khi quyết toán lợi nhuận năm trước:

Nếu số lợi nhuận đã tạm phân phối trong năm tài chính < số thực tế phải phân phối, thì tiếp tục phân phối số thiếu:

Nợ TK 4211: phân phối thêm phần chênh lệch

Có TK 111, 112, 3388: chia hoặc thông báo chia cổ tức, lãi cho các bên góp vốn

Có TK 414, 415, 353…: phân phối lợi nhuận vào các quỹ và các nguồn vốn

Sang đầu năm tài chính sau, khi quyết toán lợi nhuận năm trước:

Nếu số lợi nhuận đã tạm phân phối trong năm tài chính > số thực tế phải phân phối, thì hoàn lại số đã phân phối thừa:

Nợ TK 111, 112, 3388: hoàn nhập lại cổ tức, lãi đã phân phối cho các bên góp vốn

Nợ TK 414, 415, 353…: hoàn nhập lại số lợi nhuận đã phân phối vào các quỹ và các nguồn vốn

Có TK 4211: hoàn nhập phần chênh lệch

Tìm hiểu thêm: Khoá học kế toán tổng hợp 

4. Lợi nhuận chưa phân phối dùng để làm gì

Lợi nhuận sau thuế là phần còn lại của doanh nghiệp sau khi lấy tổng doanh thu nhận được thực tiễn của doanh nghiệp trừ đi những khoản ngân sách để làm ra loại sản phẩm gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế càng cao thì chứng tỏ tình hình hoạt động công ty càng tốt, mang lại nhiều giá trị, lợi nhuận cho các cổ đông
Vậy qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu được lợi nhuận chưa phân phối là gì và cách tính lợi nhuận chưa phân phối. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn đọc

>>Xem thêm: 

Cơ Cấu Vốn Là Gì? Trình Bày Cơ Cấu Nguồn Vốn Của Doanh Nghiệp

P/E Là Gì? Cách Tính P/E

EBITDA Là Gì? Công Thức Và Cách Tính EBITDA

Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì? Ý Nghĩa Của Hệ Số Đòn Bẩy Tài Chính

Rủi Ro Tài Chính Là Gì? Phân Tích Rủi Ro Tài Chính

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *