Thứ Ba, Tháng Năm 28
Shadow

Phân Tích Khả Năng Sinh Lời Của Doanh Nghiệp

Phân Tích Khả Năng Sinh Lời Của Doanh Nghiệp

Để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp cần am hiểu về tài chính. Bài viết sau Phân tích báo cáo tài chính chia sẻ chi tiết về khả năng sinh lời là gì? Các chỉ số khả năng sinh lời và cách tính khả năng sinh lời.

1. Khả năng sinh lời là gì?

Khả năng sinh lợi là chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ thành công của một doanh nghiệp, các nhà đầu tư thường sử dụng nó như một công cụ để xác định xem liệu họ có nên đầu tư vào cổ phiếu của một công ty cụ thể hay không.

Tuy nhiên, không có phương pháp đánh giá nào được sử dụng đồng nhất, và khả năng sinh lời thường dựa trên các số liệu hàng năm như sử dụng báo cáo tài chính… Ngoài ra, có một quan hệ giữa khả năng sinh lời và tiềm năng tồn kho của một công ty, bởi vì một công ty hoạt động tốt hơn với lợi nhuận tốt sẽ giúp người sở hữu cổ phiếu kiếm được nhiều tiền hơn.

2. Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản – ROA

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA – Return on assets) là một trong những số liệu phân tích khả năng sinh lời với tỷ lệ của lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh nhất định.

Tỷ suất ROA cho biết khả năng sinh lời của các tài sản hoặc tần suất khai thác các tài sản mà doanh nghiệp thực hiện, nó đo lường quy mô lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ mỗi đồng được đầu tư vào tổng tài sản của doanh nghiệp.

ROA là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả quản lý tài sản của doanh nghiệp. Nếu ROA của doanh nghiệp tăng cao, điều đó cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng tài sản một cách hiệu quả và có khả năng sinh lời tốt.

Nếu ROA của doanh nghiệp giảm thấp, điều đó có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp đang không quản lý tài sản một cách hiệu quả hoặc không khai thác tài sản đúng cách.

2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu – ROE

Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return on equity) là tỷ lệ của lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ của một doanh nghiệp.

ROE cho biết quy mô lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ mỗi đồng vốn đầu tư của các chủ sở hữu. Nó thể hiện hiệu quả sử dụng VCSH của doanh nghiệp và mức lợi nhuận tương đối mà các cổ đông được hưởng. ROE là một chỉ tiêu rất quan trọng được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp, đặc biệt là trong hoạt động đầu tư cổ phiếu.

chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời

>>> Xem thêm: Review Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Online Tốt Nhất

2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu – ROS là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của một doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh.

Nếu ROS của một doanh nghiệp thấp hơn so với hệ số trung bình của ngành, điều này cho thấy doanh nghiệp đó đang bị tụt hậu về khả năng sinh lời và cần cải thiện hệ số này. Để cải thiện ROS, doanh nghiệp cần quản lý chi phí hiệu quả và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, có thể xác định chi phí chiếm tỷ trọng lớn, cách khắc phục để tối ưu hóa chi phí và nguyên nhân dẫn đến tỷ suất ROS thấp để cải thiện ROS.

3. Cách tính khả năng sinh lời

Công thức tính khả năng sinh lời

a. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA – Return On Asset)

Công thức tính ROA là lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản bình quân. Tổng tài sản bình quân trong một kỳ được tính bằng trung bình cộng của tổng tài sản đầu kỳ và cuối kỳ của doanh nghiệp. Nếu không có đủ số liệu, ta có thể sử dụng tổng tài sản tại một thời điểm nào đó thay vì tổng tài sản bình quân.

ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) x 100%

b. Tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu (ROE – Return On Equity)

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn sở hữu) x 100%

Vốn chủ sở hữu bình quân là trung bình cộng của VCSH đầu kỳ và cuối kỳ của một doanh nghiệp, nếu không có đủ số liệu, VCSH tại một thời điểm như thời điểm cuối kỳ có thể được sử dụng thay vì VCSH bình quân.

c. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS – Return On Sales) hay tỷ suất lợi nhuận ròng là tỉ số giữa lợi nhuận thu được trên tổng doanh thu trong một kỳ cố định. ROS được đo bằng % và có thể thay đổi khi biến lợi nhuận và doanh thu thay đổi.

ROS = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu) x 100%

4. Các nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Phân tích khả năng sinh lời dựa vào nhân tố ảnh hưởng bao gồm sử dụng kỹ thuật loại trừ, kỹ thuật Dupont hoặc kết hợp cả hai để xác định ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân tích và kỳ gốc của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu.

Trong đó, tử số và mẫu số là hai nhân tố ảnh hưởng, và ảnh hưởng của mẫu số được xác định trước. Kỹ thuật Dupont sử dụng việc biến đổi chỉ tiêu gốc phản ánh khả năng sinh lợi thành một hàm số có nhiều biến số để phân tích. Khi phân tích, thường kết hợp sử dụng cả kỹ thuật Dupont và loại trừ để tìm ra mức ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân tích và kỳ gốc.

Dựa trên việc tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu, nhà phân tích sẽ phân tích và đưa ra nhận xét về các nguyên nhân ảnh hưởng, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi và cần thiết để cải thiện khả năng sinh lợi trong thời gian tới. Những giải pháp này cần được áp dụng thực tế tại doanh nghiệp để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

5. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp cần những kiến thức gì?

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời sẽ không được thể hiện trên BCTC của doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể sử dụng các công thức ở phần trên để tính toán các chỉ tiêu này.

Để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp cần những kiến thức về kế toán, tài chính. Bạn có thể tham gia các khóa học phân tích báo cáo tài chính ngắn hạn tại các trung tâm uy tín, được giảng dạy bởi các chuyên gia nhiều năm trong nghề.

Việc nắm vững kiến thức sẽ giúp bạn lựa chọn đúng các Doanh nghiệp có khả năng thanh toán và đem lại khả năng sinh lời cao nhất.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đây của Phân tích báo cáo tài chính đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

>> Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *