Thứ Ba, Tháng Năm 28
Shadow

ROE là gì?

ROE là chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu. Bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp bạn đọc làm chủ chỉ tiêu ROE là gì, cũng như vận dụng để phân tích báo cáo tài chính DN.

1. ROE là gì?

ROE là chỉ số tài chính đo khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu của DN.  

ROE = Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu bình quân

Trong đó,

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế TNDN và lãi vay

Chúng ta lấy chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên báo cáo kết quả kinh doanh của DN.

Vốn chủ sở hữu bình quân = (Vốn chủ sở hữu đầu kỳ + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ)/2

Số liệu để tính chỉ tiêu này, lấy trên bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính của DN)

Cách đọc chỉ tiêu ROE

2. Cách đọc chỉ tiêu ROE

ROE cho biết một đồng vốn chủ sở hữu của DN tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá trị dương, là DN làm ăn có lãi; nếu mang giá trị âm là DN làm ăn thua lỗ. Tỷ số này phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào quy mô và mức độ rủi ro của DN. 

Khi đọc chỉ tiêu ROE cần lưu ý:

  • So sánh chỉ tiêu ROE với lãi suất ngân hàng. Chỉ nên đầu tư vào các công ty có chỉ tiêu ROE cao hơn lãi suất ngân hàng.
  • Cần so sánh chỉ tiêu ROE của kỳ này so với kỳ trước, so với kế hoạch và so sánh với trung bình ngành.
  • Những ngành nghề khác nhau sẽ có tiêu chuẩn về ROE khác nhau. Các ngành có xu hướng đầu tư vốn chủ sở hữu nhiều thì sẽ có ROE thấp hơn các ngành đầu tư vốn chủ sở hữu ít.
  • Cần nhìn nhận các yếu tố tác động tới ROE theo mô hình Dupont.

Bài viết xem thêm: Sử dụng mô hình Dupont để phân tích khả năng sinh lời của DN

Ví dụ:

Công ty ABC có chỉ tiêu ROE năm trước là 7%, năm nay là 8%. ROE theo trung bình ngành là 6.7%.

Như vậy:

  • Khả năng sinh lời của VCSH tăng lên so với năm trước
  • Khả năng sinh lời của công ty cao hơn trung bình ngành, cho thấy công ty có khả năng sinh lời cao hơn so với mặt bằng chung các công ty khác trong ngành.
  • Khả năng sinh lời của VCSH cần so sánh với lãi vay ngân hàng. Nếu chỉ tiêu này thấp hơn lãi vay ngân hàng, công ty không nên đi vay để đầu tư.
  • Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE hay được đem so sánh với tỷ số lợi nhuận trên tài sản ROA. Nếu ROE lớn hơn ROA thì có nghĩa là đòn bẩy tài chính chính DN có tác động tích cực.

Bài viết xem thêm:

Bài viết này là sự chia sẻ độc quyền của CEO Lê Ánh với Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp về chỉ tiêu ROE. Khi bạn đọc sao chép, cần trích dẫn nguồn của bài viết.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *