Thứ Ba, Tháng Năm 28
Shadow

ROS là gì? Vận dụng ROS trong phân tích báo cáo tài chính

ROS là chỉ tiêu quan trọng được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của DN. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn ROS là gì và cách sử dụng ROS để phân tích BCTC DN.

1. ROS là gì?

Để biết được hiệu quả kinh doanh của DN trong kỳ, một chỉ tiêu không kém phần quan trọng đó là ROS. 

Chỉ tiêu ROS cho biết một đơn vị doanh thu đem lại mấy đơn vị lợi nhuận cho DN. Chỉ số này càng cao thì hiệu quả kinh doanh trong DN càng tốt. Chỉ tiêu ROS được xác định theo công thức:

ROS = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế, bạn lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của DN.

Doanh thu thuần cũng lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của DN, được tính bằng công thức:

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – giảm trừ doanh thu

Vận dụng ROS trong phân tích báo cáo tài chính

2. Cách đọc chỉ tiêu ROS

Nếu DN có chỉ tiêu ROS dương, tức doanh nghiệp làm ăn có lãi (lợi nhuận sau thuế >0)

Nếu DN có chỉ tiêu ROS âm, cho thấy DN làm ăn thua lỗ (lợi nhuận sau thuế <0)

Vì vậy, để đánh giá khả năng sinh lời của DN thì trước hết cần ROS dương.

ROS càng cao thì cho thấy khả năng sinh lời của doanh thu càng lớn, hay nói cách khác 1 đồng doanh thu càng tạo ra nhiều đồng lợi nhuận.

Mặt khác, khi ROS tăng sẽ chứng tỏ DN sử dụng hiệu quả chi phí, trong đó có chi phí được tạo ra từ tài sản của DN. Vì vậy, khi phân tích ROS cần phải đặt trong sự phân tích các chỉ tiêu ROE, ROA (các chỉ tiêu nghiên cứu về khả năng sinh lời của DN).

Muốn khẳng định ROS của DN thì cần phân tích trong khoảng thời gian đủ dài (so sánh các kỳ với nhau), cũng như so sánh với ROS của trung bình ngành, so sánh với chỉ tiêu ROS kế hoạch của DN.

Cuối cùng, mỗi ngành nghề khác nhau sẽ có thước đo của ROS khác nhau. Các ngành dịch vụ thường có ROS lớn hơn các ngành nghề sản xuất, xây dựng, thương mại.

3. Ví dụ phân tích ROS 

Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty A, tính được chỉ tiêu ROS của công ty năm trước là 6%, năm nay là 8% và ROS trung bình ngành là 10%.

Điều này cho thấy,

ROS của công ty tăng so với kỳ trước, cho thấy khả năng sinh lời của Doanh thu tăng hay nói cách khác, một đồng doanh thu năm nay tạo ra nhiều đồng lợi nhuận hơn so với năm trước.

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu trung bình ngành thì ROS của công ty đang thấp hơn, cho thấy công ty tạo ra lợi nhuận từ doanh thu ít hơn mặt bằng chung của các DN trong ngành. Cũng như phản ánh việc doanh nghiệp quản lý chi phí không hiệu quả bằng các DN này.

Bài viết xem thêm:

Bài viết này là độc quyền của phân tích báo cáo tài chính, là chia sẻ của CEO Lê Ánh. Khi sao chép, bạn đọc cần trích dẫn nguồn bài viết.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *