Thứ Tư, Tháng Một 26
Shadow

Tác giả: adminhang

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tin tức
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần trong bộ hồ sơ của báo cáo tài chính. Để hiểu rõ hơn về báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì và ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Phân tích báo cáo tài chính. 1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 1 trong 2 phương pháp: Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp. Các dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:...
Phân Tích Các Chỉ Tiêu Trong Bảng Cân Đối Kế Toán

Phân Tích Các Chỉ Tiêu Trong Bảng Cân Đối Kế Toán

Phân tích báo cáo tài chính, Tin tức
  Phân tích các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán, bạn có thể xác định được tình hình và cơ cấu tài sản, nguồn vốn, khả năng tự chủ tài chính, hiệu quả sử dụng vốn,… của doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu chi tiết ở bài viết sau của Phân tích báo cáo tài chính. Các Chỉ Tiêu Trong Bảng Cân Đối Kế Toán 1. Các chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán thường dùng a. Hệ số nợ Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản - Hệ số nợ cho biết các khoản nợ của doanh nghiệp tài trợ bao nhiêu tài sản của doanh nghiệp. - Nếu hệ số này quá cao chứng tỏ gánh nặng về nợ là quá lớn - Nếu hệ số này quá thấp sẽ phản ánh hiệu quả sử dụng nợ của doanh nghiệp chưa cao. - Ngoài ra, hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu cũng là một hệ số thông dụng để đánh giá rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Nếu hệ số ...
Khái niệm và Kết cấu Bảng cân đối kế toán

Khái niệm và Kết cấu Bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo tài chính
Bảng cân đối kế toán rất quan trọng trong việc quản lý tài chính kế toán. Dựa vào số liệu đó, nhà quản lý sẽ dễ dàng biết được toàn bộ tài sản và nguồn vốn hiện có. Từ đó mà có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp và các vấn đề khác. Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau của Phân tích báo cáo tài chính. 1. Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán chính là một báo cáo tài chính tổng hợp dùng để phản ánh một cách tổng quát về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. BCĐKT phản ánh số liệu về giá trị toàn bộ các tài sản và nguồn vốn hiện có của DN tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Do đó có thể nói BCĐKT như một bức tranh tổng thể cho thấy nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. 2. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối...
Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

Phân tích báo cáo tài chính
Dựa vào các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh đối tượng quan tâm có thể đánh giá về kết quả và hiệu quả hoạt động sau mỗi thời kì, trên cơ sở đó dự báo về tương lai của Doanh nghiệp. Cùng Phân tích báo cáo tài chính tìm hiểu các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ở bài viết sau: Kết cấu và các chỉ tiêu trên Báo cáo KQKD Kết cấu Báo cáo KQKD chia hoạt động của doanh nghiệp thành 3 mảng: Hoạt động kinh doanh chính (hoạt động cốt lõi), Hoạt động tài chính và Hoạt động khác. Công thức chung ở phần này là: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí 1. Hoạt động kinh doanh chính Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đây là doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Sau khi trừ...
Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả kinh doanh là một phần không thể thiếu của bộ báo cáo tài chính, có chức năng nhận định tình hình tài chính của doanh nghiệp, đánh giá sự hiệu quả, tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ giới thiệu tới bạn đọc Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh...
Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của Doanh nghiệp

Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của Doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của doanh nghiệp là một nội dung quan trọng cần được phân tích khi thực hiện phân tích báo cáo tài chính. Bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích khả năng tạo tiền và dòng tiền của doanh nghiệp. 1. Phân tích khả năng tạo tiền * Mục đích phân tích: Nhằm đánh giá khả năng tạo tiền và mức độ đóng góp của từng hoạt động trong việc tạo tiền trong kỳ giúp các chủ thể quản lý đánh giá được quy mô, cơ cấu dòng tiền và trình độ tạo ra tiền của DN. * Chỉ tiêu phân tích: Gồm 3 nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, cơ cấu, trình độ tạo tiền của DN: + Phân tích quy mô tạo ra tiền của từng hoạt động và của cả DN trong từng kỳ thông qua các chỉ tiêu dòng tiền thu vào trong kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. + Xác định cơ cấu dòn...
Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Phân tích tình hình tài trợ của DN là 1 nội dung quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách phân tích tình hình tài trợ của DN. Bài viết xem thêm: Các nội dung của báo cáo tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp Tình hình tài trợ của DN phản ánh mối quan hệ giữa việc sử dụng nguồn lực tài chính của DN vào đầu tư, khai thác để tạo ra lợi ích với nguồn gốc tài trợ bỏ ra.  Kết hợp với việc xem xét khả năng tự tài trợ của DN, khả năng tài trợ cho tài sản của DN bằng vốn tự có, sẽ đánh giá rõ hơn về tình hình tài trợ. Các chỉ tiêu thường được sử dụng trong quá trình phân tích gồm: mức độ tài trợ tài sản bằng VCSH, mức độ tự tài trợ tài sản bằng VCSH, hệ số nợ so với tài sản, hệ ...
Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Bạn đọc cần làm chủ được nội dung báo cáo tài chính thì mới có thể thực hiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết này, trang tin phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn các nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bài viết xem thêm: Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp Nội dung báo cáo tài chính doanh nghiệp Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm bốn báo cáo: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp.  Nội dung các báo cáo tài chính này như sau: 1. Bảng cân đối kế toán Nội dung Bảng cân đối kế toán khái quát tình trạng tài chính của một DN tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. Cơ cấu gồm...
Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính
Khi phân tích báo cáo tài chính, người phân tích cần hiểu được nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. Bài viết này, trang tin Phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc đã được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính gồm: 1. Nguyên tắc hoạt động liên tục Báo cáo tài chính thường được lập trên giả thiết rằng DN đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động trong một tương lai có thể thấy được. Nói cách khác DN không có dự định hoặc không cần phải giải thể, hay thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiệ...
Sử dụng mô hình dupont trong phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Sử dụng mô hình dupont trong phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Tin tức
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một nội dung mà các nhà quản trị rất quan tâm. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc sử dụng mô hình Dupont để phân tích khả năng sinh lời của DN. Bài viết xem thêm: ROA là gì? 1. Mô hình Dupont trong phân tích khả năng sinh lời của DN Mô hình Dupont được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp thông qua phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Từ đó giúp người phân tích có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Sơ đồ Dupont được thiết lập từ ROE – tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. ROE là chỉ số thể hiện khả năng tạo tiền trên đồng vốn góp của chủ sở hữu và được tính bằng công thức lấy lợi nhuận ròng chia vốn chủ sở hữu. Do vốn c...
ROS là gì? Vận dụng ROS trong phân tích báo cáo tài chính

ROS là gì? Vận dụng ROS trong phân tích báo cáo tài chính

Tin tức
ROS là chỉ tiêu quan trọng được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của DN. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn ROS là gì và cách sử dụng ROS để phân tích BCTC DN. 1. ROS là gì? Để biết được hiệu quả kinh doanh của DN trong kỳ, một chỉ tiêu không kém phần quan trọng đó là ROS.  Chỉ tiêu ROS cho biết một đơn vị doanh thu đem lại mấy đơn vị lợi nhuận cho DN. Chỉ số này càng cao thì hiệu quả kinh doanh trong DN càng tốt. Chỉ tiêu ROS được xác định theo công thức: ROS = Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế, bạn lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của DN. Doanh thu thuần cũng lấy ở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của DN, được tính bằng công thức: Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - giảm trừ doanh thu 2. Cách...
ROE là gì?

ROE là gì?

Phân tích báo cáo tài chính
ROE là chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu. Bài viết này, Phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp bạn đọc làm chủ chỉ tiêu ROE là gì, cũng như vận dụng để phân tích báo cáo tài chính DN. 1. ROE là gì? ROE là chỉ số tài chính đo khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu của DN.   ROE = Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu bình quân Trong đó, Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế TNDN và lãi vay Chúng ta lấy chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên báo cáo kết quả kinh doanh của DN. Vốn chủ sở hữu bình quân = (Vốn chủ sở hữu đầu kỳ + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ)/2 Số liệu để tính chỉ tiêu này, lấy trên bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính của DN) 2. Cách đọc chỉ tiêu ROE ROE cho biết một đồng vốn chủ sở hữu của DN tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá ...
ROA là gì?

ROA là gì?

Phân tích báo cáo tài chính
ROA là chỉ tiêu phân tích tài chính quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm chủ chỉ tiêu ROA và vận dụng phân tích khả năng sinh lời. 1. ROA là gì? ROA là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. ROA là chỉ số đo lường mức sinh lợi của một DN so với chính tài sản của nó. Vì vậy, chỉ số này sẽ cho biết một DN sử dụng tài sản để kiếm lợi hiệu quả như thế nào.    ROA = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản bình quân   Tài sản của một DN được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Mọi hoạt động của DN đều được lấy từ hai nguồn vốn này.  ROA chính là thước đo hiệu quả của việc chuyển hóa số vốn đầu tư thành lợi nhuận. Chỉ số ROA cung cấp thông tin những khoản lãi được tạo sinh ra từ số vốn đầu tư (hoặc số tà...
Hướng dẫn phân tích công nợ của Doanh nghiệp

Hướng dẫn phân tích công nợ của Doanh nghiệp

Tin tức
Phân tích công nợ là một nội dung quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính, từ đó giúp nhà quản lý hiểu và quản trị công nợ tốt hơn. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách phân tích công nợ. 1. Mục đích phân tích công nợ doanh nghiệp Giúp nhà quản lý quản trị công nợ hiệu quả hơn Giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn tình hình công nợ của DN Giúp người cho vay giảm thiểu rủi ro Giúp cơ quan thuế và quản lý nhà nước giám sát DN 2. Các chỉ tiêu phân tích công nợ DN Các chỉ tiêu thường được dùng khi phân tích tình hình công nợ: 2.1 Tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản phải trả Tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản phải trả = (Tổng các khoản phải thu/Tổng các khoản phải trả) x100% Chỉ tiêu này cho thấy mối liên hệ giữa các khoản ph...
Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Những điều cần biết về Báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính là gì là nội dung không chỉ kế toán, mà các nhà phân tích tài chính và quản lý đều cần biết. Bài viết này, phân tích báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn bạn cách hiểu đúng đắn về báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì? Theo điều 97 thông tư 200/2014/TT-BTC thì Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một DN về: Tài sản; Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; ...